Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Consells de la joventut. Origen i importància
Autor/es Moreno Caimari, Bartomeu
Matèries en català: Adolescents ; Organisme ; Joves -- Illes Balears -- Revistes ; Política pública -- Illes Balears ; Lleure ; Adolescents -- Psicologia.
Matèries en castellà: Jóvenes -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Ocio ; Políticas públicas -- Baleares (Comunidad Autónoma).
Matèries en anglès: Teenagers ; Organism ; Youth -- Spain --Balearic Islands -- Periodicals ; Political planning -- Spain -- Balearic Islands ; Adolescent psychology.
Resum-abstract:  [cat] Els consells de la joventut representen una forma de participació i articulació social de la joventut que existeix des de fa més de 30 anys, tot i que avui en dia no és gaire coneguda socialment. En l’article se’n parla de la importància, del perquè de l’existència i de les motivacions principals perquè l’Administració els promogui. En primer lloc, es fa una revisió dels inicis del Consell de la Joventut de les Illes Balears, CJIB, i una trajectòria breu fins a l’actualitat; s’adopta com a marc de referència legislatiu la Llei de creació del CJIB i les modificacions posteriors, el reglament intern amb el qual es funcionava en l’etapa anterior del CJIB i la darrera llei de creació del CJIB, així com les actes de les reunions i assemblees inicials. També es fa un incís en els altres consells de la joventut que han existit a les Illes i d’àmbit local, així com una visió nacional i internacional dels consells de la joventut existents i quina és la tendència. En segon lloc, es remarquen les motivacions que varen tenir els grups de joves i l’Administració que el crearen i quines han estat les tasques més representatives del CJIB al llarg dels anys. Finalment, se’n destaca el paper que ha de tenir el CJIB, pel que fa a l’articulació social, la representació i la participació. ; [spa] Los Consejos de la Juventud representan una forma de participación y articulación social de la juventud que existe desde hace más de 30 años, aunque hoy en día no es muy conocida socialmente. En el artículo se habla de su importancia, el porqué de su existencia y las principales motivaciones para promoverlos por parte de la administración. En primer lugar, se hace una revisión de los inicios del Consejo de la Juventud de las Islas Baleares, CJIB, y una breve trayectoria hasta la actualidad, adoptando como marco de referencia legislativo, la ley de creación del CJIB y posteriores modificaciones, el reglamento interno con el que se funcionaba en la anterior etapa del CJIB y la última ley de creación del CJIB, así como las actas de las reuniones y asambleas iniciales. También se hace un inciso en los otros consejos de la juventud que han existido en las Islas y de ámbito local, así como una visión nacional e internacional de los Consejos de la juventud existentes y cuál es la tendencia. En segundo lugar, se remarcan las motivaciones que tuvieron los grupos de jóvenes y la administración que lo crearon y cuáles han sido las tareas más representativas del CJIB a lo largo de los años. Finalmente, se destaca la función de articulación social, de representación y de participación que debería tenir el CJIB.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2018, pp 183-197, Anuari de la Joventud de les Illes Balears 2018, pp 183-197
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess