Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     «Vida digital», el programa de promoció de la ciutadania digital per a joves de les Illes Balears
Autor/es Monzó i Almirall, Maria José
Matèries en català: Ensenyament--Innovacions -- Illes Balears ; Joves -- Illes Balears -- Revistes ; Adolescents -- Psicologia.
Matèries en castellà: Jóvenes -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Innovaciones educativas -- Baleares (Comunidad Autónoma).
Matèries en anglès: Youth -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals ; Educational innovations -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals ; Adolescent psychology.
Resum-abstract:  [cat] El programa «Vida digital» es desenvolupa des de l’àrea d’informació juvenil de l’Institut Balear de la Joventut (IBJOVE) seguint les directrius dels articles 31 i 32 de la Llei integral de joventut del Govern de les Illes Balears i en col·laboració amb els departaments Convivèxit, Oficina de Defensa dels Drets del Menor (ODDM), Fundació Bit i Policies tutors de les Illes Balears. Està constituït per una sèrie de mesures preventives com són accions formatives a infants i joves de primària i secundària, joves de casals de joventut, biblioteques, pares i mares, professorat, personal educador, mediador i policies tutors, que cada any són utilitzades per una mitjana de 10.000 persones, a més d’elaborar materials educatius i implantar el programa d’educació i de mentoria de parells per als centres educatius de secundària: xarxa de cibermentors i cibermentores. Totes aquestes accions tenen com a objectiu col·laborar en la preparació de la ciutadania de les Illes Balears per als reptes del segle xxi, marcats especialment per la implantació de l’espai digital dins un marc social que influencia totes les persones, especialment el jovent i les seves relacions personals i professionals, és a dir, el programa treballa des del present cap al futur. ; [spa] El programa «Vida digital» se desarrolla desde el área de información juvenil del Institut Balear de la Joventut, IBJOVE, siguiendo las directrices de los artículos 31 y 32 de la ley integral de juventud del Gobierno de las Islas Baleares y en colaboración con los departamentos de Convivèxit, Oficina de defensa del menor ODDM, Fundación Bit y Policías Tutores de las Islas Baleares, y está constituido por una serie de medidas preventivas como son la realización de acciones formativas a niños, niñas y jóvenes de primaria, secundaria, jóvenes dentro de centros de juventud, bibliotecas, padres y madres, profesores, educadores, mediadores y policías tutores, que cada año son utilizadas por una media de 10.000 personas, además de la elaboración de materiales educativos y la implantación del programa de educación y mentorización de pares dirigido a los centros educativos de secundaria: Red de Cibermentors. Todas estas acciones tienen como objetivo colaborar en la preparación de los ciudadanos de las Islas Baleares para los retos del siglo XXI, marcados especialmente por la implantación del espacio digital dentro de un marco social que influencia a todas las personas, especialmente los y las jóvenes, sus relaciones personales y profesionales, es decir, el programa trabaja desde el presente hacia el futuro.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2018, pp 165-180, Anuari de la Joventud de les Illes Balears 2018, pp 165-180
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess