Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Programa d’oci alternatiu participatiu - Vilajove nit
Autor/es Cardona Roselló, Belén
Matèries en català: Adolescents -- Illes Balears (Eivissa) ; Educació i lleure -- Illes Balears (Eivissa) ; Política pública -- Illes Balears (Eivissa) ; Adolescents -- Psicologia ; Programa jove municipal.
Matèries en castellà: Adolescentes -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Políticas públicas -- Baleares (Comunidad Autónoma).
Matèries en anglès: Teenagers -- Spain -- Illes Balears (Ibiza) ; Leisure -- Spain -- Balearic Islands (Ibiza) ; Political planning -- Spain -- Balearic Islands (Ibiza) ; Adolescent psychology ; Municipal youth program.
Resum-abstract:  [cat] Vilanit és un programa d’oci juvenil de la regidoria de Joventut, on la participació juvenil en la programació, és l’objectiu. És un espai d’oci alternatiu saludable real, on no menys de 80 joves de la ciutat participen cada dissabte de la programació d’activitats. L’objectiu de 2017/2018 era que les activitats fossin propostes reals del jovent i que fos aquest el que organitzés tota la jornada: des de cercar recursos, publicitar-los i executar- los. La metodologia que s’ha emprat ha estat a través d’objectius d’habilitats socials i votació de les propostes entre els grups de joves. Són els joves qui emplenen el formulari, busquen recursos, dissenyen la publicitat, fan la difusió i realitzen les activitats el dia de la jornada. És molt prest per obtenir una conclusió del programa, però, de moment, aquests tres mesos estam aconseguint l’objectiu d’una participació real, esperem seguir igual i poder dir, l’any que ve, que Vilajove nit és un recurs d’oci real i saludable per als joves eivissencs. ; [spa] Vilanit es un programa de ocio juvenil de la concejalía de Juventud, donde la participación juvenil en la programación, es el objetivo. Es un espacio de ocio alternativo saludable real, donde no menos de 80 jóvenes de la ciudad participan cada sábado de la programación de actividades. El objetivo de 2017/2018 era que las actividades fueran propuestas reales de los jóvenes y, que ellos y ellas organicen toda la jornada: desde buscar los recursos, a publicitarlos y ejecutarlos. La metodología utilizada ha sido a través de objetivos de habilidades sociales y votación de las propuestas entre los grupos de jóvenes. Son los jóvenes quienes rellenan el formulario, buscan recursos, diseñan la publicidad, hacen la difusión y realizan las actividades el día de la jornada. Es pronto para tener unas conclusión del programa, pero, de momento, estos tres meses estamos logrando el objetivo de una participación real, esperamos seguir igual y poder decir, el próximo año, que Vilanit es un recurso de ocio real y saludable para los jóvenes ibicencos.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2018, pp 153-163, Anuari de la Joventud de les Illes Balears 2018, pp 153-163
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess