Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     AlternaNits, oci saludable a Menorca
Autor/es Seguí Jover, Magdalena ; Coll Cardona, Francesc
Matèries en català: Adolescents -- Illes Balears (Menorca) ; Educació i lleure -- Illes Balears (Menorca) ; Lleure ; Adolescents -- Psicologia ; Oci saludable.
Matèries en castellà: Tiempo libre -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Adolescentes -- Psicologia ; Ocio.
Matèries en anglès: Teenagers -- Spain -- Balearic Islands (Minorca) ; Leisure -- Spain -- Balearic Islands (Minorca) ; Adolescent psychology ; Healthy leisure.
Resum-abstract:  [cat] D’acord amb l’informe del Servei Coordinador de Drogodependències del Consell Insular de Menorca publicat l’any 2017, les alternatives d’oci i temps lliure més saludables han de tenir en compte la realitat i les necessitats i demandes dels joves. Els programes d’oci alternatiu han de facilitar el coneixement i assenyalar la importància que tenen els factors de protecció en l’entorn social i han d’incidir sobre aquests factors de risc, han de promoure una cultura de la salut que fomenti hàbits i estils de vida més saludables. Per tant, es fa més necessària que mai la cooperació institucional. Els ajuntaments han de tenir un paper fonamental a l’hora d’afavorir la corresponsabilitat social en tot el que fa referència a la promoció i l’educació per a la salut per prevenir el consum de drogues. El programa AlternaNits es basa en activitats d’educació no formal durant els mesos de novembre a maig, coincidint amb el calendari escolar. Es duen a terme activitats de lleure durant els caps de setmana en horari preferentment nocturn i com a alternativa a l’oci convencional amb l’objectiu principal de prevenir el consum d’alcohol i altres substàncies addictives. ; [spa] De acuerdo con el informe del Servicio Coordinador de Drogodependencias del Consell Insular de Menorca publicado el año 2017, las alternativas de ocio y tiempo libre más saludables deben tener en cuenta la realidad y las necesidades y demandas de los jóvenes. Los programas de ocio alternativo deben facilitar el conocimiento y remarcar la importancia que tienen los factores de protección en su entorno social y deben incidir sobre estos factores de riesgo, deben promover una cultura de la salud que fomente hábitos y estilos de vida más saludables. Por lo tanto, se hace más necesaria que nunca la cooperación institucional. Los ayuntamientos deben tener un papel fundamental a la hora de favorecer la corresponsabilidad social en todo lo referente a la promoción y la educación para la salud con el fin de prevenir el consumo de drogas. El programa AlternaNits se basa en actividades de educación no formal durante los meses de noviembre a mayo, coincidiendo con el calendario escolar. Se llevan a cabo actividades de ocio durante los fines de semana en horario preferentemente nocturno y como alternativa al ocio convencional con el objetivo principal de prevenir el consumo de alcohol y otras sustancias adictivas.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2018, pp 137-151, Anuari de la Joventud de les Illes Balears 2018, pp 137-151
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess