Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Berenars en català
Autor/es Clapés Nicolau, Maria ; Tomàs Cerdà, Damià ; Palmer Amer, Francisco
Matèries en català: Adolescents -- Illes Balears ; Llengua i ensenyament -- Illes balears ; Català en l'ensenyament -- Illes Balears ; Cuina mallorquina ; Adolescents -- Psicologia.
Matèries en castellà: Adolescentes -- Psicologia ; Cocina mallorquina ; Lenguas -- Estudio y enseñanza.
Matèries en anglès: Teenagers -- Spain -- Balearic Islands ; Language and education -- Spain -- Balearic Islands ; Adolescent psychology.
Resum-abstract:  [cat] Aquest article pretén fer conèixer el projecte de Berenars en català que es du a terme a l’IES Calvià des del curs 2010-2011. S’hi expliquen les dinàmiques ofertades als participants del projecte per fomentar l’intercanvi cultural entre l’alumnat de l’institut, d’edat, estudis i procedències diverses. Incentivam en els i les joves l’increment de l’autoestima i l’establiment d’unes relacions socials satisfactòries. Els Berenars en català són una plataforma per afavorir el creixement personal i fomentar la cohesió grupal de l’alumnat d’ESO, FP i batxillerat. Els eixos del projecte són la pràctica de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i la presa de contacte amb la gastronomia mallorquina. Es tracta de fusionar els treballs dels departaments d’Hoteleria i de Llengua Catalana per tal d’oferir a l’alumnat un entorn idoni on fer un tast de cuina mallorquina mentre coneixen les principals festes tradicionals (d’aquí i de fora) i comparteixen experiències, pensaments, sentiments, inquietuds, idees, emocions. L’apoderament és essencial: tots podem ensenyar i aprendre, així és que durant la conversa cada participant alterna el paper de mestre amb el d’alumne. Parlam en petits cercles d’allò que ens fa únics a cada un de nosaltres, conversam sobre els referents familiars i culturals, i identificam allò que ens uneix globalment i allò que ens fa més forts per encarar el futur. Ens formam com a ciutadans i ciutadanes orgullosos dels nostres orígens i oberts al món que ens envolta. ; [spa] Este artículo pretende dar a conocer el proyecto Berenars en català, que se lleva a cabo en el IES Calvià desde el curso 2010- 2011. Se explican las dinámicas ofertadas a los participantes del proyecto para fomentar el intercambio cultural entre el alumnado del instituto, los cuales tienen edades, estudios y procedencias diversas. Incentivamos en los y las jóvenes el incremento de la autoestima y poder establecer unas relaciones sociales satisfactorias. Los Berenars en català son una plataforma para favorecer el crecimiento personal y para fomentar la cohesión grupal de los alumnos de ESO, FP y bachillerato. Los ejes del proyecto son la práctica de la lengua catalana, propia de las Illes Balears, y la toma de contacto con la gastronomía mallorquina. Se trata de fusionar el trabajo de los departamentos de Hotelería y de Lengua Catalana para ofrecer al alumnado un entorno idóneo donde probar un piscolabis de cocina mallorquina mientras conocen las principales fiestas tradicionales (de aquí y de fuera) y comparten experiencias, pensamientos, sentimientos, inquietudes, ideas y emociones. El empoderamiento es esencial: todos podemos enseñar y aprender, por esa razón durante las conversaciones cada participante alterna el papel de maestro con el de alumno. Hablamos en pequeños círculos de aquello que nos hace únicos a cada uno de nosotros, conversamos sobre los referentes familiares y culturales, e identificamos aquello que nos une globalmente y aquello que nos hace más fuertes para hacer frente al futuro. Nos formamos como ciudadanos y ciudadanas orgullosos de nuestros orígenes y abiertos al mundo que nos rodea.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2018, pp 121-135, Anuari de la Joventud de les Illes Balears 2018, pp 121-135
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess