Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Les polítiques laborals per als joves a Balears: el cas de la Garantia Juvenil
Autor/es Caparrós Alcaraz, Francisco ; Pou Garcias, Llorenç ; Vila Gómez, Juan Francisco
Matèries en català: Joventut ; Joves--Treball -- Illes Balears ; Adolescents -- Psicologia ; Política Laboral.
Matèries en castellà: Formació ocupacional -- Illes Balears ; Jóvenes -- Trabajo -- Baleares (Comunidad Autónoma).
Matèries en anglès: Youth--Employment -- Spain -- Balearic Islands ; Occupational training -- Spain -- Balearic Islands ; Adolescent psychology ; Labor policy.
Resum-abstract:  [cat] La Garantia Juvenil és una iniciativa europea que vol facilitar la incorporació del jovent en el mercat laboral. Estableix que a Espanya les persones en edat laboral menors de 30 anys puguin rebre una oferta de treball, d’educació o formació després d’haver finalitzat els estudis o després d’haver quedat aturats L’objectiu del document és mostrar l’evolució del sistema de Garantia Juvenil a les Illes Balears i els trets distintius del jovent a qui va adreçada. Posteriorment, s’expliquen les característiques funcionals de la Garantia Juvenil així com els processos d’inscripció i incorporació del jovent com a beneficiaris. La part central del document fa una anàlisi de les principals polítiques actives d’ocupació oferides a joves beneficiaris de la Garantia Juvenil de Balears així com els resultats clau aconseguits per l’Administració. Finalment, a les conclusions, hi ha una reflexió sobre l’impacte que ha suposat la Garantia Juvenil en els joves de Balears i les oportunitats de millora del sistema. ; [spa] La Garantia Juvenil és una iniciativa europea que vol facilitar la incorporació del jovent en el mercat laboral. Estableix que a Espanya les persones en edat laboral menors de 30 anys puguin rebre una oferta de treball, d’educació o formació després d’haver finalitzat els estudis o després d’haver quedat aturats L’objectiu del document és mostrar l’evolució del sistema de Garantia Juvenil a les Illes Balears i els trets distintius del jovent a qui va adreçada. Posteriorment, s’expliquen les característiques funcionals de la Garantia Juvenil així com els processos d’inscripció i incorporació del jovent com a beneficiaris. La part central del document fa una anàlisi de les principals polítiques actives d’ocupació oferides a joves beneficiaris de la Garantia Juvenil de Balears així com els resultats clau aconseguits per l’Administració. Finalment, a les conclusions, hi ha una reflexió sobre l’impacte que ha suposat la Garantia Juvenil en els joves de Balears i les oportunitats de millora del sistema.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2018, pp 99-119, Anuari de la Joventud de les Illes Balears 2018, pp 99-119
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess