Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Joves balears en dades: una breu anàlisi de la realitat juvenil a les Illes Balears
Autor/es Mas Liñares, Assumpta ; Millán Pons, Aina
Matèries en català: Adolescents -- Psicologia ; Política pública -- Illes Balears ; Joves -- Illes Balears -- Revistes ; Realitat juvenil.
Matèries en castellà: Políticas públicas -- Baleares (Comunidad Autónoma).
Matèries en anglès: Teenagers -- Psychology ; Political planning -- Spain -- Balearic Islands ; Youth -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals ; Adolescent psychology ; Juvenile reality.
Resum-abstract:  [cat] Aquest capítol ofereix una breu anàlisi descriptiva de la realitat dels i les joves de les Illes Balears, posant atenció, en primer lloc, a les característiques sociodemogràfiques; posteriorment, als aspectes que influeixen en les diferents transicions cap a l’edat adulta i, finalment, a la condició vital del jovent. Les dades que aquí s’ofereixen provenen de fonts estadístiques oficials i pretenen facilitar el coneixement de com viu el jovent a Balears i els reptes a què s’enfronten, tot amb l’objectiu de facilitar les decisions que es prenen en l’àmbit de les polítiques que els afecten i que han de permetre millorar la qualitat de vida dels i les joves. ; [spa] Este artículo ofrece un breve análisis descriptivo de la realidad de los y las jóvenes de las Illes Balears, poniendo atención, en primer lugar, a las características sociodemográficas; posteriormente, a los aspectos que influyen en las diferentes transiciones hacia la edad adulta y, finalmente, a la condición vital de la juventud. Los datos que aquí se ofrecen provienen de fuentes estadísticas oficiales y pretenden facilitar el conocimiento de cómo viven los y las jóvenes en Baleares i los retos a qué se enfrentan, todo con el objetivo de facilitar las decisiones que se toman en el ámbito de las políticas que les afectan y que han de permitir mejorar la calidad de vida de la juventud.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2018, pp 41-85, Anuari de la Joventud de les Illes Balears 2018, pp 41-85
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess