Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     30 anys de normativa en matèria de joventut a les Illes Balears (1985-2015)
Autor/es Mas Liñares, Assumpta ; Sard Brunet, Jeroni
Matèries en català: Adolescents -- Psicologia ; Normativa sobre joventut ; Política pública -- Illes Balears ; Adolescents -- Psicologia.
Matèries en castellà: Políticas públicas -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Adolescentes -- Psicologia.
Matèries en anglès: Teenagers -- Psychology ; Regulations on youth ; Political planning -- Spain -- Balearic Islands ; Adolescent psychology.
Resum-abstract:  [cat] L’Assemblea General de les Nacions Unides designà l’any 1985 com Any Internacional de la Joventut (AIJ), aquest fet significà la consolidació i posada en marxa d’estructures i actuacions en matèria de joventut. L’any 2015 es varen complir 30 anys de la designació, aniversari que es converteix en una oportunitat per reflexionar i estudiar les polítiques de joventut que s’han dut a terme a les Illes Balears durant aquest període de temps. L’estudi que s’està abordant vol ser una eina per analitzar el que han dut a terme en matèria de joventut, les institucions amb competència a les illes. Així, entre d’altres objectius, la proposta ha de permetre reflexionar al voltant de la condició juvenil i dels aspectes que marquen aquesta «condició juvenil», de com ha evolucionat el concepte de joventut i de com la visió que se’n té ha marcat i marca el desplegament de les polítiques. Aquest capítol presenta la recopilació de la normativa en matèria de joventut i temps lliure en l’àmbit de les Illes Balears, publicada del 1985 al 2015, els 30 anys que abasta l’estudi més ample. ; [spa] La Asamblea General de las Naciones Unidas designó al año 1985 Año Internacional de la Juventud (AIJ), hecho que significó la consolidación y puesta en marcha de estructuras y actuaciones en materia de juventud. El año 2015 se cumplieron 30 años de la designación, aniversario que se convierte en una oportunidad para reflexionar y llevar a cabo un estudio sobre las políticas de juventud que se han llevado a cabo en Baleares durante estos 30 años. El estudio que se está abordando pretende configurarse como una herramienta de análisis de lo que se ha llevado a cabo en materia de juventud desde las instituciones con competencias en las Islas. Así, entre otros objetivos la propuesta tiene que permitir reflexionar alrededor de la condición juvenil y de los aspectos que marcan esta condición juvenil, de cómo ha ido evolucionando el concepto de juventud y de cómo la visión que se tiene de la juventud ha ido marcando y marca el desarrollo de las políticas. Este capítulo presenta la recopilación de la normativa en materia de juventud y tiempo libre en el ámbito de las Illes Balears, producida de 1985 a 2015, los 30 años que alcanza el estudio más amplio.
Font:  Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2018, pp 23-40, Anuari de la Joventud de les Illes Balears 2018, pp 23-40
Identificador:  2605-5139
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess