Examina


Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2018
Institut Balear de la Joventut (IBJOVE); Illes Balears (Comunitat autònoma). Govern. Conselleria de Educació i Cultura, Participació i Esports; Grup d'Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES); Universitat de les Illes Balears. Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques; Universitat de les Illes Balears. Grup d'Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES); Illes Balears (Comunitat autònoma). Consell de Mallorca. Direcció Insular de Joventut
ISSN: 2605-5139 ; 
Matèries en català: Joventut -- Revistes ; Adolescents -- Psicologia ; Adolescents -- Conducta sexual ; Ciències socials
Matèries en anglès: Youth -- Periodicals ; Adolescent psychology ; Teenagers -- Sexual behavior
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 408 p. - 

Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2019
Institut Balear de la Joventut (IBJOVE); Illes Balears (Comunitat autònoma). Govern. Conselleria de Educació i Cultura, Participació i Esports; Grup d'Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES); Universitat de les Illes Balears. Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques; Universitat de les Illes Balears. Grup d'Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES); Illes Balears (Comunitat autònoma). Consell de Mallorca. Direcció Insular de Joventut
ISSN: 2605-5139 ; 
Matèries en català: Joventut -- Revistes ; Adolescents -- Psicologia ; Adolescents -- Conducta sexual ; Ciències socials
Matèries en anglès: Youth -- Periodicals ; Adolescent psychology ; Teenagers -- Sexual behavior
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 498 p. - 

Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2020
Institut Balear de la Joventut (IBJOVE); Illes Balears (Comunitat autònoma). Govern. Conselleria de Educació i Cultura, Participació i Esports; Grup d'Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES); Universitat de les Illes Balears. Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques; Universitat de les Illes Balears. Grup d'Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES); Illes Balears (Comunitat autònoma). Consell de Mallorca. Direcció Insular de Joventut
ISSN: 2605-5139 ; 
Matèries en català: Joventut -- Revistes ; Adolescents -- Psicologia ; Adolescents -- Conducta sexual ; Ciències socials
Matèries en anglès: Youth -- Periodicals ; Adolescent psychology ; Teenagers -- Sexual behavior
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 414 p. - 

Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2021
Institut Balear de la Joventut (IBJOVE); Illes Balears (Comunitat autònoma). Govern. Conselleria de Educació i Cultura, Participació i Esports; Grup d'Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES); Universitat de les Illes Balears. Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques; Universitat de les Illes Balears. Grup d'Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES); Illes Balears (Comunitat autònoma). Consell de Mallorca. Direcció Insular de Joventut
ISSN: 2605-5139 ; 
Matèries en català: Joventut -- Revistes ; Adolescents -- Psicologia ; Adolescents -- Conducta sexual ; Ciències socials
Matèries en anglès: Youth -- Periodicals ; Adolescent psychology ; Teenagers -- Sexual behavior
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 348 p. - 

Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2022
Institut Balear de la Joventut (IBJOVE); Illes Balears (Comunitat autònoma). Govern. Conselleria de Educació i Cultura, Participació i Esports; Grup d'Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES); Universitat de les Illes Balears. Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques; Universitat de les Illes Balears. Grup d'Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES); Illes Balears (Comunitat autònoma). Consell de Mallorca. Direcció Insular de Joventut
ISSN: 2605-5139 ; 
Matèries en català: Joventut -- Revistes ; Adolescents -- Psicologia ; Adolescents -- Conducta sexual ; Ciències socials
Matèries en anglès: Youth -- Periodicals ; Adolescent psychology ; Teenagers -- Sexual behavior
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 418 p. - 

Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2023
Institut Balear de la Joventut (IBJOVE); Illes Balears (Comunitat autònoma). Govern. Conselleria de Educació i Cultura, Participació i Esports; Grup d'Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES); Universitat de les Illes Balears. Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques; Universitat de les Illes Balears. Grup d'Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES); Illes Balears (Comunitat autònoma). Consell de Mallorca. Direcció Insular de Joventut
ISSN: 2605-5139 ; 
Matèries en català: Joventut -- Revistes ; Adolescents -- Psicologia ; Adolescents -- Conducta sexual ; Ciències socials
Matèries en anglès: Youth -- Periodicals ; Adolescent psychology ; Teenagers -- Sexual behavior
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 343 p. -