Examina


7. Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB): estat actual  - Comissió Permanent (2017-2019)
Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2019, pp 139-144 - 6 p. - Ver registro completo