Examina


4. La formació dual en el sistema de formació professional per a l’ocupació de les Illes Balears  - Caparrós Alcaraz, Francisco; Pou Garcias, Llorenç; Vila Gómez, Juan Francisco
Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2019, pp 83-106 - 24 p. - Ver registro completo