Examina


2. Àmbit competencial en matèria de joventut a les Illes Balears  - Ferrà Terrassa, Joan; Segura Castelltort, Alejandro
Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2019, pp 47-58 - 12 p. - Ver registro completo