Examina


Nova pornografia i canvis en les relacions interpersonals. Balears front Espanya  - Ballester Brage, Lluis; Orte Socias, Carmen; Pozo Gordaliza, Rosario
Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2018, pp 231-265 - 35 p. - Ver registro completo