Examina


La Consulta Jove, un espai per acompanyar el jovent cap a la salut afectivosexual  - Vidal Thomas, M. Clara; Ripoll Amengual, Joana; Font Oliver, M. Antònia; Molinas Mut, Katya
Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2018, pp 351-368 - 18 p. - Ver registro completo
La convivència escolar des de la percepció dels adolescents  - Oliver Torelló, Josep Lluis; Vives Barceló, Marga; Escoda trobat, Marta
Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2018, pp 369-386 - 18 p. - Ver registro completo
La generació de la hiperresponsabilitat, creixent envers el nivell deu de reparació de la realitat Pròleg - Reig Hernández, Dolors
Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2020, pp 11-16 - 6 p. - Ver registro completo
La identitat dels adolescents d’origen immigrant: la transició vital des del canvi cultural  - Mir Gual, Andreu
Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2018, pp 267-282 - 16 p. - Ver registro completo
La participació estudiantil com a eina d’apoderament ciutadà. Anàlisi i propostes de polítiques a les Illes Balears  - Rodríguez Alcázar, María; López Picó, Carles; Roig Mas, Pau; Martínez Garcia, Pepe
Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2018, pp 199-217 - 19 p. - Ver registro completo
La salut mental dels nostres joves  - Flórez Fernández, Isabel; Jimeno Beltrán, Teresa; Carrera Ferrer, Maria
Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2018, pp 299-312 - 14 p. - Ver registro completo
La transició digital de la joventut. Noves orientacions per a la intervenció educativa en joves  - Santos Andreu, Ariadna; Figueras Maz, Mònica; Fernández Planells, Ariadna
Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2020, pp 339-353 - 15 p. - Ver registro completo
Les polítiques laborals per als joves a Balears: el cas de la Garantia Juvenil  - Caparrós Alcaraz, Francisco; Pou Garcias, Llorenç; Vila Gómez, Juan Francisco
Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2018, pp 99-119 - 21 p. - Ver registro completo
Les violències masclistes en les xarxes socials. Reflexions arran de l’estudi pilot: La percepció de les violències masclistes entre l’alumnat de 14 a 18 anys a les Illes Balears de l’Institut Balear de la Dona  - Asín Ferrer, Clara
Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2020, pp 373-381 - 9 p. - Ver registro completo
L’adultocentrisme com a forma de discriminació de les joventuts  - Moranta Palmer, Mariona
Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2020, pp 213-231 - 19 p. - Ver registro completo
L’educació confinada i en estat d’alarma. Impactes, aprenentatges i reptes de la pandèmia de la covid-19 en l’educació  - Ballester Salas, Miquel Àngel
Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2020, pp 189-212 - 24 p. - Ver registro completo