Examina


Berenars en català  - Clapés Nicolau, Maria; Tomàs Cerdà, Damià; Palmer Amer, Francisco
Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2018, pp 121-135 - 15 p. - Ver registro completo