Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Ressenyes bibliogràfiques
Autor/es Comité editorial
Matèries en català: Ornitologia -- Ressenyes de llibres ; Ornitologia ; Ornitologia -- Illes Balears
Matèries en castella: Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Bibliografías ; Aves
Matèries en anglès: Ornothology -- Books--Reviews ; Ornithology ; Ornithology--Balearic Islands
Abstract:  Abstract not available
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2021, vol. 36, pp. 271-272
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess