Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Novetats ornitològiques de 2021
Autor/es Hinckley, Daniel ; Morell, Xavier ; López-Jurado, Carlos ; González, Juan Miguel ; Capó, Josep
Matèries en català: Ornitologia ; Ornitologia -- Illes Balears
Matèries en castella: Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Ornithology ; Ornithology--Balearic Islands
Abstract:  [cat] Aquest informe resumeix el que ha estat l’any 2021 en quant als aucells observats a Balears, incloent les dades més destacades de reproducció, hivernada, migració, dades poblacionals i els avistament d’aus rares. S’esmenten totes les rareses observades, tant les ja acceptades com les que estan pendents d’homologació per part dels Comitès de Rareses. Aquest any destaca a Balears, l’observació per primera vegada de tres rareses presents des de desembre de 2020: un pioc salvatge Otis tarda, una calàndria bimaculada Melanocorypha bimaculata, i un hortolà capblanc Emberiza leucocephalos. ; [eng] This report summarizes bird observations in the Balearics during 2021. It includes the most significant records regarding breeding, wintering, migration, population, and rarities. All the reported rarities are included, those already accepted and those pending acceptation by the Rarity Committees. This year’s highlights for the islands were the first records o three rarities present from December 2020: A Great Bustard Otis tarda, a Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata, and a Pine Bunting Emberiza leucocephalos.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2021, vol. 36, pp. 80-270
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess