Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Aspectes a tenir en compte per identificar els híbrids de rabassot i rabassot menut Aythya ferina x nyroca
Autor/es Villalonga, Rafel
Matèries en català: Ocells -- Hibridació ; Ornitologia ; Ornitologia -- Illes Balears
Matèries en castella: Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Aves -- Hibridación
Matèries en anglès: Bird Hybridation ; Ornithology ; Ornithology--Balearic Islands
Abstract:  [cat] Després de les seguides obseracions d'híbrids de rabassot i rabassot menut Aythya ferina x Aythya nyroca, hem pogut conloure que aquests híbrids són molt més comuns del que ens pareix i que, per manca d’informació per identificarlos, observem un nivell de cites més bé baix. Així que, en aquesta nota, ens centrem en la identificació d'aquests i compararem els exemplars observats a Menorca. ; [eng] After the following observations o hybrids of common Pochard x Ferruginous Duck Aythya ferina x Aythya nyroca, we have reached the conclusion that these hybrids are more common than previously thought and that, due to the la o information to identify them, we see few records. So, in this note, we will focus on the identification of these hybrids and compare the specimens observed in Menorca.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2021, vol. 36, pp. 35-40
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess