Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Noves dades sobre la reproducció i ocupació de caixes niu del papamosues gris Muscicapa tyrrhenica ssp balearica a Mallorca
Autor/es Fiol, Cristina
Matèries en català: Ocells -- Nius -- Illes Balears -- Mallorca ; Ornitologia ; Ornitologia -- Illes Balears
Matèries en castella: Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Muscicapa tyrrhenica ssp balearica -- Spain -- Balearic Islands -- Mallorca ; Ornithology ; Ornithology--Balearic Islands
Abstract:  [cat] La biologia reproductiva de les poblacions balears de papamosques és encara molt poc coneguda. Una bona manera de facilitar l’obtenció de dades és mitjançant l'us de caixes de niu. Aquí es presenta un model de caixa niu especialment adaptat per a papamosques i les dades d’ocupació i reproducció obtingudes el 2021 de 33 caixes niu instal·lades a diferents punts de l’illa. A 12 caixes niu s’hi va iniciar la posta d’ous i en 10 casos es varen surar polls. Es varen detectar possibles segones postes en 3 parelles. La data mitjana de la primera posta va ser el 15 de maig. La mitana d'ous de la primera posta a ser , i la de polls volats per niu en la primera nierada de 2,28. ; [eng] New breeding biology data and nest box occupancy of the Mediterranean Flycatcher Muscicapa tyrrhenica ssp balearica in Mallorca. The breeding biology of the Mediterranean Flycatcher is not well know yet. An effetive way to obtain nesting data is using nest boxes for this species. This article presents a customized nest box for flycatchers and breeding and occupancy results o this species or nest boxes installed around the island during the spring and summer of 2021. In 12 nest boxes, nesting was detected, and in10 were succesful. Three couples had second broods. First broods mean laying date was t a it a mean o , eggs. e number o edglings per nest was 2,28.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2021, vol. 36, pp. 24-34
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess