Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El temps a les Balears durant l'any 2020
Autor/es Delegació de l’Agència Estatal de Meteorologia a les Illes Balears
Matèries en català: Meteorologia -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Meteorología -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Meteorology--Balearic Islands--Spain ; Ornithology
Abstract:  Abstract not available
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2020, vol. 35, pp. 263-271
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess