Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Observacions d’aus rares a les Balears al 2020
Autor/es López-Jurado, Carlos ; Mcminn, Miguel ; González, Joan Miquel ; Triay, Rafel ; Moss, Jason ; Llabrés, Xavier
Matèries en català: Ocells -- Observació -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Aves -- Observación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Bird watching -- Spain -- Balearic Islands ; Ornithology
Abstract:  [cat] Observacions d’aus rares a les Balears al 2020. Es presenta el 30è informe anual que presenta el Comitè de Rareses de Balears. S´han homologat 24 registres sobre la presència de 14 tàxons d’aucells. Fins a dos tàxons acceptats per primera vegada a Balears: virot gros atlàntic Calonectris borealis, i el pioc salvatge Otis tarda. A més dels següents tàxons: oca de galta blanca Branta leucopsis, ànnera canyella Tadorna ferruginea, arpella pàl·lida russa Circus macrourus, llambritja bec vermell Hydroprogne caspia, paràsit coaample Stercorarius pomarinus, capsigrany d’esquena roja Lanius collurio, capsigrany reial ibèric Lanius meridionalis, cotoliu Lullula arborea, ull de bou de dues retxes Phylloscopus inornatus, pela-roques Tichodroma muraria, i hortolà groc Emberiza citrinella. També s’hi in clouen, 8 observa cions a Balea rs corresponents a 7 tàxons homologats pel Comité de Rarezas de la Sociedad Españo la de Ornitolo gía, y publicats en el seus informes mensuals corresponent a 2020, en el qual destaquen dos re gistres homologats per primera vegada a Espanya: Capsigrany reial nord-africà Lanius excubitor algeriensis/elegans, i Calàndria bimaculada Melanocorypha bimaculata. I dues espècies per primera vegada a les Balears: ull de bou boreal Phylloscopus borealis, i hortolà capblanc Emberiza leucocephalos. Els altres tàxons són: titina d’esquena olivàcia Anthus hodgsoni, pinsà carminat Carpodacus erythrinus, i hortolà petit Emberiza pusilla. ; [eng] Presentation of the 30th Annual Report of the Balearic Rarities Committee. 24 sightings were recognised representing 14 different taxons two of which were firsts for the islands; Cory’s Shearwater Calonectris borealis and Great Bustard Otis tarda. Also the following taxons; Barnacle Goose Branta leucopsis, Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea, Pallid Harrier Circus macrourus, Caspian Tern Hydroprogne caspia, Pomarine Jaeger Stercorarius pomarinus, Redbacked Shrike Lanius collurio, Iberian Grey Shrike Lanius meridionalis, Woodlark Lullula arborea, Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus, Wallcreeper Tichodroma muraria, Yellowhammer Emberiza citrinella. Also included are eight sightings on the islands corresponding to seven taxons considered national rarities by the Comité de Rarezas de la Sociedad Españo la de Ornitolo gía, and published in their monthly reports for 2020. These include two sightings that were firsts for Spain; Southern/Desert Grey Shrike Lanius excubitor algeriensis/elegans and Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata. Also two firsts for the islands; Arctic Warbler Phylloscopus borealis and Pine Bunting Emberiza leucocephalos. The other taxons are; Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni, Common Rosefinch Carpodacus erythrinus and Little Bunting Emberiza pusilla.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2020, vol. 35, pp. 86-102
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess