Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Un o dos graus sí que afecten els polls de falzia Apus apus. COFIB 2019
Autor/es Parpal, Lluís ; Puig, Miguel ; Mameli, Ugo ; Solà, Jessica ; Negre, Nieves ; Mir, Tomeu ; Miota, Alicia
Matèries en català: Meteorologia -- Illes Balears ; Falzia (Apus apus)--Mallorca ; Ocells -- Nius -- Illes Balears -- Mallorca ; Ornitologia
Matèries en castella: Meteorología -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Aves -- Nidos -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Meteorology ; Bird breeding-- falzia (Apus apus)--Mallorca ; Ornithology
Abstract:  [cat] El nombre de polls de falzia que entraren al Centre de Recuperació del COFIB a Santa Eugènia (Mallorca) la temporada de cria de l’any 2019 fou excepcionalment elevada, amb un total de 1272 exemplars rebuts, a causa de l’increment de temperatures en un període clau en el desenvolupament dels polls. La mitjana anual d’entrades dels darrers 9 anys (2010-2018) fou de 190 exemplars. Els dies de major nombre d’entrades es detectaren temperatures anormalment altes per a les dates, superant durant molts dies els 35 °C de temperatura. L’anomalia tèrmica estimada per al mes de juliol fou d’1,7 °C superior a la mitjana. Aquest fet s’uneix a d’altres que estan evidenciant un canvi en les temperatures del nostre planeta i que poden alterar per sempre algunes dinàmiques, fenologies i distribució de moltes espècies i hàbitats. Aquests esdeveniments demostren que un grau o dos sí que importen. La pregunta que ens hem de fer és si tenim capacitat, i sobretot, la intenció de canviar aquesta dinàmica. ; [eng] he number of swift nestlings that entered the COFIB Recovery Center in Santa Eugenia during the 2019 breeding season was exceptionally high, with a total of 1,272 specimens received, due to the increase in temperatures in a key period in the development of the nestlings. The annual average of entries for the last 9 years (2010-2018) was 190 individuals. On the days with the highest number of entries, abnormally high temperatures were detected for the dates, exceeding 35 °C for many days. The estimated thermal anomaly for the month of July was 1.7 °C higher than the average. This fact joins others that are showing a change in the temperatures of our planet and that can forever alter some dynamics, phenologies and distributions of many species and habitats. These events show that a degree or two do matter. The question we have to ask ourselves is whether we have the capacity and, above all, the intention to change this dynamic.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2020, vol. 35, pp. 78-85
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess