Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Primera nidificació documentada de xoriguer petit Falco naumanni a l’illa de Mallorca
Autor/es Vallespir, Miquel ; Rebassa Beltran, Maties ; Moss, Jaso
Matèries en català: Xoriguer petit (Falco naumanni) --Illes Balears -- Mallorca ; Ocells -- Nius -- Illes Balears -- Mallorca ; Ornitologia
Matèries en castella: Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Aves -- Nidos -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Birds -- Nests -- Lesser Krestel (Falco naumanni) -- Spain -- Balearic Islands -- Mallorca ; Ornithology
Abstract:  [cat] S’aporten dades de la troballa de 2 nius de xoriguer petit dins la ZEPA des Pla des Blanquer a l’any 2020. Dels 2 nius volaren 6 juvenils. La presència de xoriguers petits a la zona cada primavera és habitual dins la darrera dècada, i és molt possible que l’espècie intenti reproduir-s’hi de nou en el futur. L’habilitació de caixes-niu o nius artificials podria afavorir a aquesta espècie. ; [eng] Here we provide data on the discovery of 2 lesser kestrel nests within the Pla des Blanquer SPA in 2020. Of the 2 nests, 6 juveniles fledged. The presence in spring of Lesser Kestrels in the area has not been unusual during the last decade, and it is very possible that the species will try to reproduce there again in the future. Installing nest boxes or artificial nests could benefit this species.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2020, vol. 35, pp. 66-71
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess