Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Alimentació de falzies Apus apus aprofitant una emergència massiva d’hemípters Platycorypha nigrivirga, plaga de les tipuanes Tipuana tipu
Autor/es Mas, Rafel
Matèries en català: Falzia(Apus apus) -- Illes Balears ; Ocells -- Alimentació ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Swift (Apus apus) -- Spain -- Balearic Island ; Ornithology
Abstract:  [cat] Es descriuen les observacions fetes de grans concentracions de falzies Apus apus alimentant-se sobre una emergència massiva d’hemípters de l’espècie Platycorypha nigrivirga, plaga endèmica de les tipuanes Tipuana tipu. Aquest comportament oportunista d’aprofitament d’aquest recurs alimentari ocasional ha estat observat a altres localitats espanyoles i també el duen a terme altres espècies d’hirundínis com el cabot Delichon urbicum o l’oronella Hirundo rustica. ; [eng] Observations of large concentrations of Common Swift Apus apus feeding on a massive emergence of Platycorypha nigrivirga, a species of hemipter, a pest endemic to the Rosewood tree Tipuana tipu, are described. This opportunistic behavior of taking advantage of this occasional food resource has been observed at other Spanish localities and has also been observed in other species, such as the House Martin Delichon urbicum or the Barn Swallow Hirundo rustica.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2020, vol. 35, pp. 51-58
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess