Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Recompte hivernal d’aus aquàtiques, limícoles i gavines a les Balears, gener 2021
Autor/es Moussa, Patrick ; Méndez, Xavier ; Suárez, Manolo ; Cardona, Esteban
Matèries en català: Ocells -- Observació -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Aves -- Observación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Bird watching -- Spain -- Balearic Islands ; Ornithology
Abstract:  [cat] Recompte hivernal d’aus aquàtiques, limícoles i gavines a les Balears, gener 2021. A mitjans de gener de 2021 s’ha realitzat el cens hivernal d’aus aquàtiques, limícoles i gavines, a les quatre illes majors (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera). En total s’han censat 25.183 aus de 69 espècies diferents; el 76,89 % dels individus s’han censat a Mallorca, el 16,43 % a Menorca, el 5,58 % a Eivissa i el 1,10 % a Formentera. Les espècies més abundants són els anàtids amb un total de 9.475 exemplars, 5.001 ràl·lids dels quals 3.399 són fotges Fulica atra, 4.428 limícoles, amb predomini de les juies Vanellus vanellus, picaplatges camanegre Charadrius alexandrinus, i cegall Gallinago gallinago. ; [eng] The January census covered the four largest islands (Mallorca, Menorca, Ibiza and Formentera). In total, 25.183 birds of 69 different species have been counted; 76,89 % of individuals were counted in Mallorca, 16,43 % in Menorca, 5,58 % in Ibiza and 1,10 % in Formentera. The most abundant species were the waterfowl with 9.475 birds, 586 Little and Black-necked Grebes, 5.001 rails (Rallidae) of which 3.399 were Eurasian Coots, 4.428 waders with predominance of Northern Lapwings Vanellus vanellus, Kentish Plovers, Charadrius alexandrinus and Common Snipes Gallinago gallinago. It is also worth noting two rarities: A Mute Swan, Cignus olor and a Caspian Tern, Hydroprogne caspia.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2020, vol. 35, pp. 37-50
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess