Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     First record of Arctic Warbler Phylloscopus borealis for the Balearic Islands
Autor/es Moss, Jason
Matèries en català: Ocells -- Observació -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Aves -- Observación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Bird watching -- Spain -- Balearic Islands ; Ornithology
Abstract:  [eng] An Arctic Warbler Phylloscopus borealis was discovered in the finca of Ariant (Pollença) on 12th September 2020. The bird remained for only one day. This bird represents the first record for the Balearics Islands, and the 2nd for Spain. ; [cat] Un exemplar d’ull de bou boreal Phylloscopus borealis va ser trobada a la finca d’Ariant (Pollença) el 12 de setembre de 2020. L’au va romandre només un dia. Representa la primera cita per a les Illes Balears i la segona per a Espanya.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2020, vol. 35, pp. 33-36
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess