Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Novetats ornitològiques de 2019
Autor/es López-Jurado, Carlos ; Hinckley, Daniel ; Riera, Xesca ; González, Joan Miquel ; Capó, Josep
Matèries en català: Ocells -- Observació -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Aves -- Observación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Bird --Spain -- Balearic Islands ; Ornithology
Abstract:  [cat] Aquest informe resumeix el que ha estat l’any 2019 quant als aucells observats a Balears, S’hi incloen les dades més destacades de reproducció, hivernada, migració, dades poblacionals i els avistament d’aus rares. També s’hi esmenten totes les rareses observades, tant les ja acceptades com les que estan pendents d’homologació per part dels Comitè de Rareses. Aquest any destaca a Balears, l’observació per primera vegada de quatre rareses: un mascarell bru Sula leucogaster, l’híbrid d’àguila cridanera x àguila pomerània Aquila clanga x Clang pomarina, un falcó de l’Amur Falco amurensis, una terrola del desert Alaemon alaudipes, i un coa-roja de barraca de la subespècie Phoenicurus ochruros ochruros. ; [eng] This report summarises bird observations in the Balearics during 2019. It includes the most significant rècords regarding breeding, wintering, migration, population and rarities. All the reported rarities are included, those already accepted and those pending acceptation by the Rarity Committees. Of note this year in the Balearics, four first rarity rècords: a Brown Booby Sula leucogaster, a Greater Spotted x Lesser Spotted Eagle hybrid Clanga clanga x Clanga pomarina an Amur Falcon Falco amurensis, a Hoopoe Lark Alaemon alaudipes, and an Eastern Black Redstart Phoenicurus ochruros ochruros.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2019, vol. 34, pp. 107-290
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess