Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Paràmetres poblacionals de les aus presents a dos camps de golf (i als seus voltants) de l’illa de Mallorca
Autor/es Rebassa Beltran, Maties
Matèries en català: Medi ambient -- Anàlisi d'impacte --Illes Balears ; Camps de golf -- Illes Balears ; Ocells -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Campos de golf -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Ecology ; Environmental impact -- Spain -- Balearic Islands ; Golf courses -- Spain -- Balearic Islands ; Bird --Spain -- Balearic Islands ; Ornithology
Abstract:  [cat] S’analitza l’abundància, la riquesa, la diversitat específica i la selecció d’hàbitat de les aus presents a dos camps de golf de l’illa de Mallorca. Es comparen els valors d’abundància, riquesa i biodiversitat obtinguts dins els camps de golf amb els obtinguts als seus voltants. Els camps de golf amb presència d’hàbitats aquàtics afavoreixen les aus pròpies d’aquest medi, en canvi impacten de manera negativa sobre les aus terrestres, especialment si els camps de golf es troben ubicats dins àrees ben conservades. Zones humides i ambients forestals són seleccionats de manera positiva, en canvi la gespa, hàbitat prioritari dels camps de golf, és seleccionada de manera clarament negativa. ; [eng] The abundance, richness, specific diversity and habitat selection of the birds present at two golf courses on the island of Mallorca are analyzed. The values of abundance, richness and biodiversity obtained on golf courses are compared with those obtained in the surrounding area. Golf courses with presence of aquatic habitats favor birds of this habitat, but have a negative impact on terrestrial birds, especially if the golf courses are located in well-kept areas. Wetlands and forest environments are positively selected, whereas grass, the priority habitat of golf courses, is selected in a negative way.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2019, vol. 34, pp. 20-31
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess