Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Possible primer cas d’un híbrid d’Egretta garzetta x Bubulcus ibis a Balears
Autor/es Van der Knoop, Pedro
Matèries en català: Ocells -- Hibridació ; Ornitologia
Matèries en castella: Hibridación ; Aves -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Bird -- hybridization ; Ornithology
Abstract:  [cat] S’observa per primera vegada a les Balears, una au que presenta característiques intermèdies entre agró blanc i esplugabous, Egretta garzzetta x Bubulcus ibis, possiblement híbrid, a la badia de Palma (Mallorca, Illes Balears) durant els hiverns de 2016-17 i 2018-19. Es descriu l’au i s’aporten nombroses fotos.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2018, vol. 33, pp. 13-18
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess