Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La migració de la boscarla d’aigua Acrocephalus paludicola a les Illes Balears
Autor/es Miguélez, David ; Zumalacárragui, Carlos
Matèries en català: Ocells -- Migració -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Aves -- Migración -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Bird Migration ; [cat] La boscarla d’aigua és una espècie migradora transsahariana, que està globlament amenaçada i que utilitza hàbitats especialment vulnerables com són les zones humides. En el cas de les illes Balears, no hi ha estudis que recullin aquests aspectes, en una àrea que pot ser important durant els seus desplaçaments migratoris per les costes mediterrànies occidentals. De fet, el coneixement de la distribució i l’hàbitat que ocupa són claus per al desenvolupament de plans de gestió i mesures de conservació adequades. Per a l’elaboració d’aquest treball, es varen recopilar tots els registres de l’espècie a les illes que componen l’arxipèlag balear. Així, es comptabilitzaren 17 registres de boscarla d’aigua a sis zones humides, d’entre les quals destaca s’Albufera de Mallorca. Es conclou que es tracta d’un migrant molt escàs podria determinar millor el paper que juguen aquestes zones humides costaneres durant els viatges migratoris de la boscarla d’aigua. ; [eng] The Aquatic Warbler is a trans-Saharan migratory species, it is globally threatened and uses especially vulnerable habitats such as wetlands. In the case of the Balearic Islands, there are no studies that collect these aspects in an area that may be important during their migratory movements along the western Mediterranean coasts. In fact, knowledge of the distribution and the habitat it occupies are key to the development of management plans and adequate conservation measures. For the elaboration of this work all the records of the species were collected in the islands that make up the Balearic Archipelago. Thus, a total of 17 Aquatic Warblers were recorded in six wetlands, standing out the S’Albufera de Mallorca. It is a very scarce migrant in this territory, but a greater effort of specific monitoring could better determine the role played by the Balearic wetlands during their migratory journeys. ; Ornithology
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2018, vol. 33, pp. 1-12
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess