Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Observacions d’aus rares a les Balears al 2017
Autor/es López-Jurado, Carles ; Rebassa, Maties ; Sunyer, Josep R. ; Méndez, Xavier ; Muntaner, Jordi ; Nicoll, Steve
Matèries en català: Ocells -- Observació -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Observación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Bird watching -- Spain -- Balearic Islands ; Ornithology
Abstract:  [cat] Es presenta el 27è informe anual que presenta el Comitè de Rareses de Balears. S’han homologat 37 registres sobre la presència de 25 espècies més un cas d’un hibrid. L’informe ha homologat observacions de les següents espècies: Oca de galta blanca Branta leucopsis, ànnera canyella Tadorna ferrugine, moretó cabussó Aythya marila, negreta Melanitta nigra, cabussó Gavia arctica, híbrid d’Egretta gularis x Egretta garzetta, arpella pàl·lida russa Circus macrourus, rascletó Porzana parva, fuell de collar Charadrius morinellus, corriol pectoral Calidris melanotos, gavinot Larus marinus, llambritja bec vermell Hydroprogne caspia, tórtera del Senegal Streptopelia senegalensis, siboc Caprimulgus ruficollis, terrolot de prat Calandrella rufescens, titeta grossa Anthus richardi, bosqueta pàl·lida Iduna opaca, busqueret emmascarat Sylvia hortensis, ull de bou de dues retxes Phylloscopus inornatus, pela-roques Tichodroma muraria, capsigrany d’esquena roja Lanius collurio, capsigrany reial ibèric Lanius meridionalis, gorrió d’ala blanca Montifringilla nivalis, pinsà borroner Pyrrhula pyrrhula, hortolà groc Emberiza citronella, i sit negre Emberiza cia. A més de la categoria D s’ha homologat un registre de garsa Pica pica. També s’hi in clouen 15 observa cions a Balea rs corresponents a 13 tàxons homologats pel Comité de Rarezas de la Sociedad Españo la de Ornitolo gía, publica des en el seu darrer informe número 32 corresponents a 2016, en el qual destaca un re gistre homologat per primera vegada a les Balears: el Corriol becadell Calidris falcinellus. Els altres tàxons són: àguila pomerània Aquila pomarina, gallet faver africà Porphyrio alleni, coa-roja diademada Phoenicurus moussieri, Coablanca pàl·lida Oenanthe isabellina, busqueret xerraire Sylvia curruca, menjamosques menut Ficedula parva, menjamosques de collar Ficedula albicollis, capsigrany pàl·lid Lanius isabellinus, cornella emmantellada Corvus cornix, pinsà carminat Carpodacus erythrinus, hortolà de Lapònia Calcarius lapponicus, i hortolà menut Emberiza pusilla. ; [eng] Thirty-seven records were accepted, corresponding to twenty-five species plus a hybrid: Barnacle Goose Branta leucopsis, Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea, Greater Scaup Aythya marila, Common Scoter Melanitta nigra, Black-throated Loon Gavia arctica, Western Reef Heron x Little Egret hybrid Egretta gularis x E. garzetta,Pallid Harrier Circus macrourus, Little Crake Porzana parva, Eurasian Dotterel Charadrius morinellus, Pectoral Sandpiper Calidris melanotos, Great Black-backed Gull Larus marinus, Caspian Tern Hydroprogne caspia, Laughing Dove Streptopelia senegalensis, Red-necked Nightjar Caprimulgus ruficollis, Lesser Shorttoed Lark Calandrella rufescens, Richard’s Pipit Anthus richardi, Western Olivaceous Warbler Iduna opaca, Orphean Warbler Sylvia hortensis, Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus, Wallcreeper Tichodroma muraria, Red-backed Shrike Lanius collurio, Southern Grey Shrike Lanius meridionalis, White-winged Snowfinch, Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula, Yellowhammer Emberiza citronella and Rock Bunting Emberiza cia. A record of a Common Magpie, a category D species, was also accepted. Also included are fifteen Balearic records corresponding to thirteen species accepted by the Spanish Rarities Committee (CR-SEO) from 2016, published in their latest report number 32, including one first accepted Balearic record: Broad-billed Sandpiper Calidris falcinellus. The other records comprise: Lesser Spotted Eagle Aquila pomarina, Allen’s Gallinule Porphyrio alleni, Moussier’s Redstart Phoenicurus moussieri, Isabelline WheatearOenanthe isabellina, Lesser Whitethroat Sylvia curruca, Redbrested Flycatcher Ficedula parva, Collared Flycatcher Ficedula albicollis, Isabelline Shrike Lanius isabellinus, Hooded Crow Corvus cornix, Common Rosefinch Carpodacus erythrinus, Lapland Longspur Calcarius lapponicus and Little Bunting Emberiza pusilla.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2017, vol. 32, pp. 41-66
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess