Registro completo



Accedir a l'exemplar

Títol:     Captura de petites sargantanes Podarcis lilfordi per part del papamosques balear Muscicapa tyrrhenica balearica
Autor/es González, Joan Miquel ; Bordoy, Pere
Matèries en català: Ocells -- Alimentació -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Bird feeding-- Spain -- Balearic Islands ; Ornithology
Abstract:  [cat] Es recopilen totes les observacions conegudes, de papamosques balears Muscicapa tyrrhenica balearica capturant i alimentant-se de sargantanes de les Balears juvenils Podarcis lilfordi. Aquest fet ha estat observat una vegada a l’illa de Cabrera, però sobretot a l’illa de sa Dragonera. S’han reunit dades des del 2004 fins al 2016. ; [eng] A compilation is made of all known observations of Balearic Spotted Flycatcher Muscicapa tyrrhenica balearica capturing and feeding on juvenile Lilford’s wall lizard Podarcis lilfordi. This behaviour has been observed once on the island of Cabrera, but especially on the island of Dragonera. Information from 2004 to 2016 has been gathered.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2017, vol. 32, pp. 37-40
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess