Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Com diferenciar les femelles de coa-roja diademada Phoenicurus moussieri i coa-roja reial Phoenicurus phoenicurus
Autor/es Escandell, Raül ; López-Jurado, Carles
Matèries en català: Ocells -- Observació -- Illes Balears -- Menorca ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Observación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Bird watching -- Spain -- Balearic Islands -- Minorca ; Ornithology
Abstract:  [cat] Es presenta en aquesta nota com diferenciar les femelles de la coa-roja diademada Phoenicurus moussie, i de la coa-roja reial Phoenicurus phoenicurus, tant per observacions al camp com per captures i identificació en mà, basant-se en la colororació del plomatge, la biometria i la fórmula alar. Es comparen les dades obtingudes d’un exemplar capturat per anellament el 17 d’octubre de 2016 a l’illa de l’Aire (Sant Lluís, Menorca) amb les dades bibliogràfiques, coincidint tant la biometria com la fórmula alar perfectament amb les mesures de referència de Phoenicurus moussieri per a les mesures més discriminatòries, com són ala, cua, tars i fórmula alar. ; [eng] This note explains how to tell apart females of Moussieri’s Redstart Phoenicurus moussieri and Common Redstart Phoenicurus phoenicurus, both in the field and in the hand, based on plumage colouring, biometrics and wing formula. Data obtained from a bird ringed on the 16th of October at Illa de l’Aire (Sant Lluís, Menorca), is compared to bibliographic reference, with the wing formula and the biometrics of the most discriminatory measurements such as wing, tail, tarsus and wing formula, coinciding perfectly with the reference measurements for Phoenicuros moussieri.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2017, vol. 32, pp. 17-22
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess