Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Esbarts d’ocells: un ball sense coreògrafs
Autor/es Aguilar Sánchez, Javier
Matèries en català: Ciències físiques ; Ornitologia
Matèries en castella: Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Física
Matèries en anglès: Physics of complex systems ; Ornithology
Abstract:  [cat] Idees i teories que varen néixer lluny de les preocupacions diàries de la gent, en el «món» de la física teòrica, es troben actualment molt imbricades en la cultura i forma de pensar de la nostra societat. Continuant amb aquesta tendència, l’objectiu d’aquest article és introduir la noció intrigant d’emergència, concepte que queda perfectament exemplificat en examinar com el complex comportament de què fan gala certs esbarts d’ocells pot emergir d’un conjunt de regles simples a nivell individual. S’hi presenten pautes generals amb les quals els investigadors s’enfronten a aquests problemes, a més d’alguns models específics amb què es possible simular aquest moviment fascinant. ; [eng] Many ideas and theories that were born far away from the daily concerns of people, in the “world” of theoretical physics, have become more imbricated with the general thoughts and culture of our society. Keeping on with this tendency, my aim is to introduce the intriguing notion of emergence. This concept will be perfectly exemplified by examining how the complex shapes of a flock of birds can arise from simple rules at the individual (bird) level. We explain the general approach of scientists when facing this problem, besides some specific models used to simulate this fascinating movement. Finally, applications of this knowledge will be discussed.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2017, vol. 32, pp. 1-8
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess