Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Novetats ornitològiques de 2016
Autor/es López-Jurado, Carles ; González, Juan Miguel ; Hinckley, Daniel ; Riera, Xesca ; Martinez, Oliver ; Tysoe, Marina P.
Matèries en català: Ocells -- Observació -- Illes Balears ; Censos ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Observación -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Censos
Matèries en anglès: Bird watching -- Spain -- Balearic Islands ; Recensement ; Ornithology
Abstract:  [cat] Aquest informe resumeix el que ha estat l’any 2016 en quant als aucells observats a les Balears, incloent-hi les dades més destacades de reproducció, hivernada, migració, dades poblacionals i observacions d’aus rares. S’esmenten totes les rareses observades, tant les ja acceptades com les que estan pendents d’homologació per part dels Comitès de Rareses. Aquest any destaca sobretot la publicació per primera vegada a l’AOB de l’observació d’un virot capnegre Puffinus gravis, el maig de 2011, a prop de l’illa de l’Aire. També, un nou rècord de longevitat en baldritja Puffinus mauretanicus, amb la trobada d’un exemplar de 30 anys. I, finalment, els primers híbrids d’agró d’escull i agró blanc Egretta gularis x Egretta garzetta a diverses localitats de Mallorca.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2016, vol. 31, pp. 69-232
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess