Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Recompte d’aus aquàtiques hivernants de les Illes Balears. Gener 2017.
Autor/es Manchado, Josep ; Méndez, Xavier ; Suárez, Manolo ; Cardona, Esteban
Matèries en català: Ocells aquàtics -- Illes Balears -- Inventaris ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves acuáticas -- Baleares (Comunidad Autónoma) -- Inventarios
Matèries en anglès: Water birds -- Spain -- Balearic Islands -- Inventories ; Ornithology
Abstract:  [cat] El recompte s’ha realitzat durant el mes de gener de 2017, ha cobert les quatre illes més grans (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera). S’han registrat un total a Balears de 29.664 aus de 70 espècies diferents; el 72,3 % dels individus s’han censat a Mallorca, el 20,0 % a Menorca, el 5,6 % a Eivissa i el 2,1 % a Formentera, on després de la baixada patida l’any 2016, es recupera el nombre d’exemplars censats. Les espècies més abundants han estat els collverds Anas platyrhynchos amb 4.429 exemplars, seguits dels esplugabous Bubulcus ibis amb 2.780, les fotges Fulica atra 2.649, i ja a certa distància trobam els cullerots Anas clypeata, amb 2.359 i les cetles rosses Anas crecca amb 2.219 individus; les juies Vanellus vanellus amb 1.767 ex.; el fuell Pluvialis apricaria amb 1.130 individus i el flamenc Phoenicopterus roseus amb 998; la gavina de potes grogues Larus michahellis amb 1.774 exemplars i la gavina d’hivern Larus ridibundus amb 1.153 individus censats. Destaca la presència d’una calàbria agulla Gavia arctica al port d’Andratx, i un corriol de Temminck Calidris temminckii a s’Albufera de Mallorca. ; [eng] The January census covered the four largest islands (Mallorca, Menorca, Ibiza and Formentera). A total of 29.664 birds of 70 different species were counted; 72,3 % of the birds were counted in Mallorca, 20,0 % in Menorca, 5,6 % in Ibiza and 2,1 % in Formentera, which has recovered after the fall of last year. The most abundant species were Common Mallard Anas platyrhynchos with 4.429 birds, followed by Cattle Egret Bubulcus ibis with 2.780, Common CootFulica atra 2.649, Northern Shoveler Anas clypeata 2.359, Common Teal Anas crecca 2.219; Northern Lapwing Vanellus vanellus with 1.767 birds; European Golden Plover Pluvialis apricaria with 1.130 birds and Greater Flamingo Phoenicopterus roseus with 998; Yellow-legged Gull Larus michahellis with 1.774 birds and Black-headed Gull Larus ridibundus with 1.153 birds counted. Of note, the presence of a Black-throated Loon Gavia arctica at Port d’Andratx.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2016, vol. 31, pp. 25-38
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess