Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Primera reproducció de l’ibis negre Plegadis falcinellus a les Illes Balears
Autor/es Muntaner, Jordi
Matèries en català: Ibis Negre (Plegadis Falcinellus) -- Illes Balears ; Ocells -- Nius -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Breeding -- Glossy ibis (Plegadis falcinellus) -- Spain -- Balearic Islands ; Birds -- Reproduction -- Spain -- Balearic Islands ; Ornithology
Abstract:  [cat] S’explica la recent recolonització d’aquesta espècie de determinats indrets de la península Ibèrica, especialment dels aiguamolls de Doñana, on la colònia ha crescut enormement, i la seva expansió pel nord d’Àfrica i sud d’Europa. Es fa un recull històric de les citacions d’aquest ibis a les Illes Balears, que han anat augmentant lentament des de de la darrera dècada del segle passat fins a la primera reproducció de 3, potser 4, colles a s’Albufera de Mallorca el 2016 ; [eng] The recent colonization of this species at certain localities in the Iberian Peninsula, especially at the Doñana wetlands where the colony has experienced large growth, is explained, as well as its expansion throughout North Africa and southern Europe. A historical compilation of records of this Ibis in the Balearics is noted, where it has been observed slowly increasing since the last decade of the previous century up to the first breeding record of 3, possibly 4 pairs at Albufera de Mallorca in 2016.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2016, vol. 31, pp. 13-18
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess