Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Observacions d’aus rares a les Balears al 2015
Autor/es López-Jurado, Carles ; González, Joan Miquel ; Sunyer, Josep R. ; Rebassa, Maties ; Méndez, Xavier ; Muntaner, Jordi
Matèries en català: Ornitologia -- Illes Balears ; Ocells -- Classificació -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Aves -- Clasificación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Birds -- Classification -- Spain -- Balearic Islands ; Ornithology
Abstract:  [cat] Es presenta el 25è informe anual del Comitè de Rareses de Balears. s’han homologat 31 registres sobre la presència de 16 tàxons d’aucells. dos tàxons acceptats per primera vegada a Balears: oca galtablanca Branta leucopsis, i pinsà borroner Pyrrhula pyrrhula. A més dels següents tàxons: ànnera canyella Tadorna ferruginea, moretó cabussó Aythya marila, rascletó Porzana parva, fuell de collar Charadrius morinellus, paràsit coaample Stercorarius pomarinus, gavina cendrosa Larus canus, llambritja becvermell Hidroprogne caspia, boscaler Locustella luscinioides, bosqueta pàl·lida Iduna opaca, busqueret emmascarat Sylvia hortensis, capsigrany reial ibèric Lanius meridionalis, capsigrany d’esquena roja Lanius collurio, hortolà negre Emberiza cia, i també un registre de la categoria d: garsa Pica pica. També s’hi inclouen, 12 observacions a Balears corresponents a 11 tàxons homologats pel Comité de Rarezas de la sociedad Española de Ornitología, en el seu darrer informe número 29 corresponent a 2012 i 2013, en el qual destaquen tres registres homologats per primera vegada a les Balears: guàtlera maresa Crex crex, fuell daurat americà Pluvialis dominica i l’ull de bou verdós Phylloscopus trochiloides. Els altres tàxons són: Titina d’esquena olivàcia Anthus hodgsoni, xàtxero citrí Motacilla citreola, coa-roja diademada Phoenicurus moussieri, busqueret xerraire Sylvia curruca, ull de bou de dues retxes Phylloscopus inornatus, ull de bou siberià Phylloscopus collybita tristis, menjamosques de collar Ficedula albicollis i l’hortolà petit Emberiza pusilla, i un registre nou per a Balears de la categoria d: Passer italiae. ; [eng] Rare birds in Balearics in 2015. The Balearic Ornithological Rarity Committee presents its 25th annual report. Thirty-one records were accepted, corresponding to sixteen species including two first Balearic records: Barnacle Goose Branta leucopsis and Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula.The other records were: Ruddy shelduck Tadorna ferruginea, scaup Aythya marila, little Crake Porzana parva, Eurasian dotterel Charadrius morinellus, Pomarine skua Stercorarius pomarinus, Common Gull Larus canus, Caspain Tern Hidroprogne caspia, savi’s Warbler Locustella luscinioides, Western Olivaceous Warbler Iduna opaca, Western Orphean Warbler Sylvia hortensis, southern Grey shrike Lanius meridionalis, Red-backed shrike Lanius collurio, Rock BuntingEmberiza cia and a category d record: Common Magpie Pica pica. Also included are twelve Balearic records corresponding to eleven species accepted by the spanish Rarities Committee from 2012 and 2013, published in their latest report number 29 in the Ardeola journal, including three first accepted Balearic records: Corncrake Crex crex, American Golden Plover Pluvialis dominica and Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides. The other records comprise Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni, Citrine Wagtail Motacilla citreola, Moussier’s Redstart Phoenicurus moussieri, lesser Whitethoat Sylvia curruca, yellowbrowed Warbler Phylloscopus inornatus, Chiffchaff Phylloscopus collybita tristis, Collared Flycatcher Ficedula albicollis, little Bunting Emberiza pusilla and a new Balearic category d record: Italian sparrow Passer italiae.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2015, vol. 30, pp. 59-80
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess