Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Primera troballa de serp de ferradura Hemorrhois hippocrepis en el contingut estomacal d'un agró blau Ardea cinera a MallorcaFirst finding in Mallorca of a Horseshoe whip snake Hemorrhois hippocrepis in the stomach contents of a grey heron Ardea cinerea
Autor/es Solà, Jessica ; Blasco, Patxi ; Negre, Nieves ; Leza, Mar ; Puig, Miguel
Matèries en català: Serp de ferradura (Hemorrhois hippocrepis) -- Illes Balears ; Agró blau (Ardea cinerea) ; Serps -- Illes Balears ; Ornitologia --Illes Balears ; Ocells -- Alimentació -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Horseshoe whip snake (Hemorrhois hippocrepis) ; Grey heron (Ardea cinerea) ; Snakes -- Spain -- Balearic Islands -- Mallorca ; Ornithology
Abstract:  [cat] l’agró blau Ardea Cinerea és un depredador oportunista capaç de variar la seva dieta en funció de la disponibilitat de preses que se li presenten. En els darrers anys és relativament comuna la inclusió d’espècies invasores en la seva dieta. des de 2003, la serp de ferradura està inclosa en el llistat d’ofidis presents a les Balears. Per primera vegada el 2014 s’ha constatat que un exemplar d’agró blau, ingressat al centre de recuperació (COFIB), ha depredat aquesta serp. ; [eng] The Grey Heron Ardea cinerea is an opportunistic predator capable of varying its diet depending on available prey. In recent years it has been relatively common to find invasive species included in its diet. since 2003, the Horseshoe whip snake has been included in the list of snakes present in the Balearic Islands. For the first time in 2014, evidence of predation of this snake species by a Grey Heron was recorded by a bird admitted to the wildlife recovery centre (COFIB).
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2015, vol. 30, pp. 29-34
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess