Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Colonització recent de ropit Erithacus rubecula a Mallorca i MenorcaRecent European Robin Erithacus rubecula colonization in Mallorca and Menorca
Autor/es Nicoll, Steve
Matèries en català: Ropit -- Reproducció -- Illes Balears -- Mallorca ; Ropit -- Reproducció -- Illes Balears -- Menorca ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: European robin -- Reproduction -- Spain -- Balearic Islands -- Mallorca ; European robin -- Reproduction -- Spain -- Balearic Islands -- Minorca ; Ornithology
Abstract:  [cat] El ropit Erithacus rubecula ha estat històricament un migrant i hivernant abundant a les Illes Balears. l’any 2005 se’n confirmà el primer registre de cria a Mallorca. Amb la finalitat de conèixer-ne l’evolució i la distribució estival de llavors ençà, s’analitzen els registres dels mesos d’estiu de 2009 a 2015. En el 2014 es revisà l’estatus de l’espècie a Mallorca, el qual passà a reproductor i sedentari rar. les dades recollides apunten a una colonització progressiva a Mallorca amb la reproducció confirmada a almenys tres localitats noves a la part occidental de la serra de Tramuntana. A Menorca, la presència estival es detecta des de l’any 2012, amb reproducció probable. ; [eng] The European Robin Erithacus rubecula has been historically considered an abundant winterer and passage visitor in the Balearics. In 2005 the first breeding record in Mallorca is confirmed. In order to learn about its evolution and distribution since then, summer records from 2009 to 2015 are analysed. The status of the species in Mallorca was updated in 2014 to scarce breeder and resident. The records point towards a progressive colonization in Mallorca with at least three new confirmed breeding localities in the western part of the Tramuntana Mountains. In Menorca summer presence is noted from 2012 with breeding probable.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2015, vol. 30, pp. 17-28
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess