Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La població reproductora de gavina de peus grocs larus michahellis a les Illes Balears, abril 2015The breeding population of Yellow-legged Gull Larus michahellis in the Balearics, April 2015
Autor/es Mas, Rafel ; Cardona, Esteban ; De Pablo, Félix ; Mayol Serra, Joan
Matèries en català: Gavines -- Illes Balears ; Gavina de peus grocs -- Illes Balears ; Ocells -- Nius -- Illes Balears ; Ornitologia --Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Nidos -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Gaviotas -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Seagulls -- Balearic Islands ; Yellow-legged Gull--Balearic Islands ; Ornithology
Abstract:  [cat] Els efectius reproductors de la gavina de peus grocs Larus michahellis ha sofert importants canvis en les 3 darreres dècades. durant els anys 80, la gestió deficient dels residus sòlids urbans, amb un conjunt dispers d’abocadors a l’aire lliure arreu de les Balears i la desaparició de la recollida d’ous als illots va beneficiar el creixement poblacional de l’espècie, creant un nivell de conflicte elevat amb el sector cinegètic (predació de polls o cries de peces de caça), el sector rural (danys a collites, aviram i hivernacles) i la seguretat aèria. Aquesta problemàtica va afavorir l’ús clandestí del verí. Els primers recomptes generals de les colònies detectaren que es donava un increment anual del 13 %, motiu pel qual s’iniciaren campanyes de control demogràfic. Els resultats determinaren la disminució del ritme de creixement i una estabilització de la població. des dels anys 90, els Plans Insulars de Residus han millorat la gestió del fems a les illes, però a dia d’avui encara segueix obert un gran abocador a Eivissa. les darreres dades quantitatives d’efectius reproductors són de l’any 2001, i els recomptes més complets, del 1992. Per aquest motiu, s’ha portat a terme un recompte general de les colònies al 2015, que permet veure els efectes del tancament de son Reus i la millora en la gestió dels fems. Els resultats indiquen que la població està als voltants de 8.061 parelles reproductores per al conjunt de les illes: 922 a Mallorca, 1.540 a Menorca, 2.366 a Eivissa, 1.501 a Formentera (dades incompletes), 531 a Cabrera i tal vegada fins a 1.200 a sa dragonera (estima màxima). Això suposa una minva general de prop del 47 % de les parelles respecte a l’any 1992. la reducció d’efectius reproductors per illes és d’un 58 % a Mallorca, un 48 % a Menorca, un 20 % a Pitiüses (tenint en compte que falten dades per l’illa gran de Formentera), i d’un 79 % per Cabrera.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2015, vol. 30, pp. 1-16
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess