Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Registres ornitològics 2014
Autor/es González, Juan Miguel ; López-Jurado, Carles ; Martinez, Oliver ; Méndez, Xavier ; Pons, Marina
Matèries en català: Ornitologia -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Ornithological records -- Balearic Islands ; Ornithology
Abstract:  [cat] Aquest informe resumeix el que ha estat l’any 2014 quant als aucells observats a Balears, incloent les dades més destacades de reproducció, hivernada, migració, dades poblacionals i els avistament d’aus rares. S’esmenten totes les rareses observades, tant les ja acceptades i las que estan pendents d’homologació per part dels Comitè de Rareses.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2014, vol. 29, pp. 53-170
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess