Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Recompte hivernal d’aus aquàtiques, limícoles i gavines a les Balears, gener 2015Winter census in the Balearics of waterfowl, waders and gulls, January 2015.
Autor/es Manchado, Josep ; Méndez, Xavier ; Suárez, Manolo ; Martinez, Oliver
Matèries en català: Ocells aquàtics -- Illes Balears -- Inventaris ; Ornitologia
Matèries en castella: Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Aves acuáticas -- Baleares (Comunidad Autónoma) -- Inventarios
Matèries en anglès: Bird record -- Balearic Islands ; Ornithology
Abstract:  [cat] S’han registrat un total de 25.382 aus de 65 espècies diferents; el 70,2 % dels individus s’han comptat a Mallorca, el 22,6 % a Menorca, el 3,9 % a Eivissa i el 3,3 % a Formentera. Cal destacar una raresa d’Espanya al prat d’Alcúdia, moretó buixot Aythya marilla,i una d’àmbit balear, gavina cendrosa Larus canus al port de Palma.Es comparen les evolucions divergents que s’observen a fotges i ànneres blanques. Per primera vegada es mostren els resultats de totes les localitats, sense agrupar les més petites. ; [eng] A total of 25.382 birds of 65 different species were counted; 70% of the birds were counted in Mallorca, 26% in Menorca, 3,9% in Ibiza and 3,3% in Formentera. Of note were a Spanish rarity in Alcudia: Greater Scaup Aythya marilla and a Balearic rarity: Common Gull Larus canus at Palma’s port. Diverging trends observed in Common Coot and Common Shelduck are compared. For the first time results for all the localities are shown without grouping the smaller ones.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2014, vol. 29, pp. 29-44
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess