Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Primeres dades de cria d’agró roig Ardea purpureaa MenorcaThe first breeding records of Purple Heron Ardea purpureain Menorca
Autor/es Méndez, Xavier ; Florit, Joan
Matèries en català: Agró roig -- Illes Balears -- Menorca ; Ocells -- Nius -- Illes Balears -- Menorca ; Ornitologia
Matèries en castella: Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Breeding records--Purple Heron--Minorca ; Ornithology
Abstract:  [cat] Es descriuen les primeres dades de reproducció documentades de l’agró roig Ardea purpureaa l’illa de Menorca, en concret, al prat de Son Saura del Nord (es Mercadal). Durant els anys 2011, 2012, 2013 i 2014 s’observa la presència d’exemplars adults durant tota l’època de cria amb un comportament característic d’individus en plena cria. Tots els anys es detecta la presència de joves volanders matussers a principis del mes de juliol. L’any 2014, es detecta un niu de forma auditiva, localitzant el reclam dels pollets cada cop que un adult arriba al niu. ; [eng] The first breeding records of Purple heron Ardea purpurea on the island of Menorca at Prat de Son Saura del Nord (Es Mercadal) are described. During 2011, 2012, 2013 and 2014, adults are observed portraying characteristic breeding behaviour throughout the nesting season. Fledged juveniles were seen from the beginning of July on each of the years. During 2014 a nest is detected by the sound of nestlings begging for food from the adults
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2014, vol. 29, pp. 24-28
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess