Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Primera parella reproductora d’àguila coabarrada (Aquila fasciata) a Mallorca després de la seva reintroduccióFirst breeding pair of reintroduced Bonelli’s Eagle Aquila fasciatain Mallorca
Autor/es Viada, Carlota ; Parpal, Lluís ; Morro, Bartomeu ; Mayol Serra, Joan
Matèries en català: Àguila Coabarrada -- Illes Balears --Mallorca ; Ornitologia -- Illes Balears -- Mallorca ; Ornitologia
Matèries en castella: Águilas -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Bird breeding--Bonelli's Eagle--Mallorca ; Ornithology
Abstract:  [cat] L’àguila coabarrada (Aquila fasciata)visqué a Mallorca aproximadament fins a 1970, quan s’extingí víctima de la intensa persecución directa contra els depredadores. Entre 2011 i 2014 s’han alliberat 24 exemplares en el marc d’un projecte de reintroducció promogut pel Govern de les Illes Balears, i que compta amb co-finançació comunitària a través del LIFE BONELLI (LIFE12 NAT/ES/000701). Al 2013 es detectà el primer emparellament, gràcies al fet que els exemplars alliberats compten amb seguiment telemètric via satèlit o via telefonia mòbil. La parella està formada per un exemplar de dos anys d’origen andalús alliberat mitjançant hackingo criança campestre al 2011 i una femella catalana de tres anys, amollada al 2011 mitjançant una instal·lació d’aclimatació. Aqueix any no se produí la tant esperada reproducció, encara que es va afermar el territori. Al 2014 tingué lloc una posta al voltants del 12 de març, de grandària no observada, de la qual nasqué un poll el 20 o 21 d’abril; un mes després del que és habitual a la població ibèrica, però normal per a una primera reproducció d’ambdós congèneres. El 6 de juny, quan el poll comptava amb 4748 dies d’edat, es procedí al seu marcatge i a la presa de mostres biològiques. Els resultats de les anàlisis foren satisfactoris, excepte per la presència de tricomones, que es tractaren amb una monodosi de carnidazol. El poll volà normalment el 27 de juny amb 67 dies d’edat i a l’abril de 2015 segueix a la seva àrea de dispersió al sud de l’illa. Aquesta reproducció és una fita per al pla de reintroducció de l’àguila coabarrada a Mallorca, impulsat pel Govern de les Illes Balears
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2014, vol. 29, pp. 15-23
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess