Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Nidificació d’abellerol (Merops apiaster) a l’illa de Menorca, 2012-2013European Bee-eater (Merops apiaster) nesting on the island of Menorca, 2012-2013
Autor/es Méndez, Xavier
Matèries en català: Abellerol (Merops apiaster) -- Illes Balears -- Menorca ; Ocells -- Nius -- Illes Balears -- Menorca ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Nidos -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Bird nesting European Bee-eater (Merops apiaster) ; Birds -- Reproduction -- Spain -- Balearic Islands -- Minorca ; Ornithology
Abstract:  [cat] Durant els anys 2012 i 2013 es va realitzar un estudi de la població nidificant d’abellerol Merops apiastera l’illa, amb la finalitat de conèixer la distribució i estimar la població. Es van localitzar un total de 18 colònies, repartides principalment per la part nord-oest i centre oest de l’illa, amb una població estimada entre 149 i 216 parelles. Segons aquest estudi hi ha hagut un alt abandonament de zones històriques de cria properes a la zona litoral, amb un desplaçament cap a zones arenoses de l’interior i amb una major predisposició d’ubicar els nius al terra. Tot sembla indicar també que la població ha patit un descens a partir de mitjans o finals dels anys 80. La pèrdua i degradació de l’hàbitat, sobretot per la pressió humana, sembla ser la principal amenaça per a l’espècie.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2014, vol. 29, pp. 1-14
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess