Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Annex I: resum meteorològic
Autor/es Amengual, Bernat
Matèries en català: Meteorologia -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Meteorología -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Meteorology Spain Balearic Islands ; Ornithology
Abstract:  Abstract not available
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2013, Vol. 28, pp. 196-205
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess