Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Homologació de rareses ornitològiques a Balears. Informe de 2013
Autor/es López-Jurado, Carles ; Garcias, Pere J. ; García-Febrero, Òscar ; González, Joan Miquel ; Martínez, Oliver ; Nicoll, Steve
Matèries en català: Ornitologia -- Illes Balears ; Ocells -- Classificació -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Aves -- Clasificación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Ornithology -- Bibliography ; Birds -- Classification -- Spain -- Balearic Islands ; Ornithology
Abstract:  [cat] Es presenta el 23è informe anual que presenta el Comitè de Rareses de Balears. S’han homologat 32 registres, corresponents a les següents espècies, de les quals destaca una cita homologada per primera vegada pel comitè, el pingdai de bec prim Uria aalge. Les altres observacións són l’ànnera canyella Tadorna ferruginea, negreta Melanitta nigra, astor Accipiter gentilis, fuell de collar Charadrius morinellus, paràsit Stercorarius parasiticus, gavina cendrosa Larus canus, llambritja becvermell Hydroprogne caspia, boscaler Locustella luscinioides, bosqueta pàl·lida Iduna opaca, busqueret emmascarat Sylvia hortensis, garsa Pica pica i gorrió d’ala blanca Montifringilla nivalis. També s’hi inclouen 26 registres corresponents a 17 espècies a Balears homologats pel Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología, en què destaquen dos registres homologats per primera vegada a Espanya, el menjamosques de mig collar Ficedula semitorquata, i l’hortolà cendrós Emberiza caesia. També hi ha tres cites per primera vegada a Balears, l’agró d’escull Egretta gularis gularis, el corriol de Baird Calidris bairdii, i el hortolà de Lapònia Calcarius lapponicus. Les altres observacions són l’arpella pàl·lida Circus macrourus, el gallet faver africà Porphyrio alleni, el corriol pectoral Calidris melanotos, el cegall reial Gallinago media, la camagroga Tringa flavipes, la tórtera del Senegal Streptopelia senegalensis, el busqueret sard Sylvia sarda, l’ull de bou de dues retxes Phylloscopus inornatus, el menjamosques de collar Ficedula albicollis, el capsigrany subespècie asiàtica Lanius senator niloticus, l’estornell rosat Pastor roseus, i el pinsà carminat Carpodacus erythrinus. ; [eng] This is the 23rd annual report of the Balearic Rarities Committee. A total of 32 records have been accepted and are reported here. The highlight was the first accepted record of common guillemot Uria aalge. Other accepted records involved the ruddy shelduck Tadorna ferruginea, common scoter Melanitta nigra, goshawk Accipiter gentilis, dotterel Charadrius morinellus, Arctic skua Stercorarius parasiticus, common gull Larus canus, Caspian tern Hydroprogne caspia, Savi’s warbler Locustella luscinioides, western olivaceous warbler Iduna opaca, orphean warbler Sylvia hortensis, magpie Pica pica and snow finch Montifringilla nivalis. The report includes 26 Balearic records of 17 species homologated by the national Rarities Committee of the Spanish Ornithological Society (SEO), amongst which were two which are first accepted records for Spain, semi-collared flycatcher Ficedula semitorquata, and Cretzschmar’s bunting Emberiza caesia. There were also 3 additions to the Balearics list, western reef heron Egretta gularis gularis, Baird’s sandpiper Calidris bairdii and Lapland bunting Calcarius lapponicus. The other records were pallid harrier Circus macrourus, Allen’s gallinule Porphyrio alleni, pectoral sandpiper Calidris melanotos, great snipe Gallinago media, lesser yellowlegs Tringa flavipes, laughing dove Streptopelia senegalensis, Marmora’s warbler Sylvia sarda, yellow-browed warbler Phylloscopus inornatus, collared flycatcher Ficedula albicollis, eastern woodchat shrike Lanius senator niloticus, rose-coloured starling Pastor roseus and common rosefinch Carpodacus erythrinus.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2013, Vol. 28, pp. 35-53
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess