Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     First case of swift Apus apus parasitising house martin Delichon urbicum
Autor/es Morell, Xavier ; Suárez, Manuel
Matèries en català: Ornitologia -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Birds -- Spain -- Balearic Islands ; Ornithology
Abstract:  [eng] During summer 2013 a pair of house martins Delichon urbicum were found feeding a nestling swift Apus apus in a nest of their own species in the village of Esporles, Mallorca (Balearic Islands). The situation was monitored over the next few days until the swift left the nest. ; [cat] L’estiu de l’any 2013 s’observa com una parella de cabots Delichon urbicum estan alimentant un jove de falzia Apus apus que es troba dins el niu dels primers, al poble d’Esporles, Mallorca (Illes Balears). Se realitza un seguiment durant uns dies fins que la falzia abandona el niu
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2013, Vol. 28, pp. 11-16
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess