Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Observació d’un gorrió teulader Passer domesticus possiblement ginandromòrfic a Mallorca
Autor/es Mas, Rafel
Matèries en català: Ornitologia --Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Ornithology ; Ornithology
Abstract:  [cat] Es va observar un possible gorrió teulader Passer domesticus gynandromòrfic a Palma, Mallorca. L’exemplar mostrava ginandromorfisme lateral, amb diferents caràcters secundaris per cada una de les parts del cos. El costat dret presentava plomatge de femella i l’esquerre plomatge de mascle. ; [eng] The observation involved an individual showing bilateral gynandromorphism of different secondary sexual characters on the two sides of the body. The right side had female plumage and the left side male plumage.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2013, Vol. 28, pp. 7-10
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess